E-learning

Addskills OnlineAddskills Online 

Ge dina medarbetare tillgång till kunskap när de behöver den

Addskills Online är e-kurser inom Microsofts kontorsprogram med innehåll skapat av pedagoger och ämnesexperter där det attraktiva formatet och metodiken stödjer inlärningen på ett positivt och roligt sätt. Addskills Online är anpassad för användning på dator, platta och mobil så att du har tillgång till kurserna där du är.

Lärarledda kurser på Cornerstone